Monitoring funduszy europejskich

Projekt: „Monitoring funduszy europejskich”

Wartość projektu:  349 000,00 PLN

Czas trwania: wrzesień 2014 – grudzień 2015

Zasięg projektu: ogólnopolski

Grantodawca: Program Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG 

Realizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Partner: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

Grupa docelowa: organizacje pozarządowe

Cel główny: Monitoring funduszy europejskim na poziomie wojewódzkim.

 

Najważniejsze zadania w projekcie to:

  • Sformowanie ogólnopolskiego panelu ds. monitorowania funduszy europejskich

  • Szkolenia i bieżące wsparcie dla 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wszystkich województw prowadzących monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym

Uwagi dot. stron www i generatorów przekazane do Ministerstwa Rozwoju

OFOP zbiera uwagi dot. generatorów wniosków z FE i strony www

Raport z monitoringu 16 RPO 2014-2020 - już jest!

Przypomnienie: Stała konferencja już w najbliższą środę! Oglądaj również online!

Stała konferencja OFOP-u ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020

Monitoring funduszy europejskich – wyzwanie dla organizacji pozarządowych. Podręcznik lidera

W Lublinie dyskusja o SzOOP-ie dla RPO 2014+

Lubuskie. Dyskusja o roli organizacji pozarządowych w RPO - Lubuskie 2020

O wkładach własnych w Olsztynie

W Toruniu o SzOOP-ie i pieniądzach z RPO

Kielce - regionalnie o funduszach 20 marca

Sprawozdanie z drugiej konferencji z cyklu spotkań regionalnych w ramach projektu monitoringu funduszy europejskich

Gdańsk. II-e spotkanie regionalne nt. monitoringu FE

Łódź. Pierwsze efekty monitoringu funduszy europejskich

Fundusze unijne pod lupą organizacji. Startuje monitoring funduszy

Zaproszenie do projektu - monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym